Khách Sạn Mê Linh
Sản phẩm
Danh mục
Untitled Document
TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN MÊ LINH

Add: Khu Du Lịch Đại Lải, Xã Ngọc Thanh, Thị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Tell: (0211) 3856021  Fax: (0211) 3856015

Email: melinhvvmi@gmail.com - Website: http://khachsanmelinh.ticc.vn

Hotline: 0913.010.660